dethararmittland

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Det är dags att ta debatten med de frälingsfientliga krafterna

leave a comment »

Rasismen och främlingsfientligheten sprider sig i Sverige.

Sverigedemokrater och andra extrempartier går framåt i opinionsmätningarna. Tyvärr får de många gånger stå oemotsagda.

Så kan vi inte ha det längre.

Det är hög tid att på allvar ta debatten med de främlingsfientliga krafterna. Vi måste visa vems land detta är. Att Sverige tillhör oss alla som bor i landet. Vare sig vi är födda här eller inte.

Sverige är vårt land också!

/dethararmittland

Written by dethararmittland

December 18, 2012 at 5:30 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: